بازگشت از گوزانجلس و سان چسانفسكو

بله بله…خودم هستم.حتمن فكر ميكرديد كه از دست من راحت شديد ولي نه خير, بنده از رو نميرم.

اخرين باري كه در ايالات متحده عمريكار بودم, سال1999 بود.

امسال بلا خره راهي كاليفرنيا شدم تا هم قوم خويش هارو ببينم, و هم بازديدي جداگانه از گوزانجلس و سان چسانفسكو داشته باشم.

بعد از 9 سال دوري, همش انتقاد و شكايت از در و فاميل شنيدم, همه از هم شاكي, همه از هم طلبكار, همه تقصيرداشتن مشكلا تشون رو,  گردن بقيه ميذاشتن , بقيه هم امريكا رو مقصر ميدونستن.خلاصه داستان مفصل هست.

  گوزانجلس و سان چسانفسكو اصلن عوض نشدند.مثل هميشه كثيف و پر از پليس و دعوا ادم كشي و هزار تا عيب و ايراد ديگه.
من هم مثل هر متولد خرداد, همه خاطرات سفر رو نوشت تا بازگو كنم.
ميرم چمدانهارو باز كنم…فعلن عزت زياد.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!