سكس در شهر

تازه دارم رلكس ميشم … ساعت تازه نه و نيمه شبه و من زود رسيدم به كلوب …

در گوشه كلوب يك باند جاز داره يكي از اهنگهاي مورد علاقه من رو ميزنه…

Imagination (By Woody Shaw)

به گيلاس ويسكي نگاه ميكنم … ساكسوفون از اون گوشه داره برام يك داستان تعريف ميكنه … سعي ميكنم برم توي نخ قضيه,   ولي صداي سكسي بارمن حواسم رو پرت ميكنه… 

***

بارمن نگاه عجيبي بهم ميكنه , دلش ميخواد باهاش لاس بزنم ,  احتمالن فكر ميكنه كه تمام شب در انجا خواهم بود و وقتم رو ميذارم تا بلكه راضي بشه و بياد اين ماي پليس … چشماش قشنگن ولي نه اونقدر كه من رو راضي كنه .

***

اهنگ بعدي رو نميشناسم, سمت راست پوستر اوا گاردنر هست و سمت چپ مارلين ديتريش … اين زنهاي قشنگ , هميشه در قلبم جا دارند …

***

كسي كه منتظرش بودم , بالاخره اومد . ميريم سر يك ميز كوچيك و دنج … بوي عطرش من رو ياده ياسهاي بهاري ميندازه … موهاش شبيه كاترين دنوو شده , يك لباس شب مشكي با يك ارايش ساده ولي با لبخند فرح فوست.

Bonjour Mademoiselle .

-Bonjour Monsieur .

Vous celle-ci très belle ce soir.

-Merci beaucoup.

***

اهنگ رو ميشناسم حالا …

Alone together (By D. Gillespie)

با نگاهش ياد شبي ميافتم كه براي اولي بار در پاريس ديدمش … ميدونستم كه باز ميبينمش … خطهاي برجسته بدنش زير نور كم رنگي داره اروم اروم ميرقصه … چشماش هر لحظه بيشتر خمار ميشن … دستش رو ميگيرم و ميريم كه برقصيم …

***

بقيه رفتن … فقط ما هستيم … هنوز صداي موزيك مياد … شب خنكي هست .

***

پرده رو ميزنم كنار … خورشيد خيلي وقته كه بيدار شده …

سان فرانسيسكو رو دوست دارم.

 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!