اش رشته با چاشني پهلوي

هنوز توي خونه پام رو نذاشته بودم كه يكي گفت  :

 تا نقش خيال دوست با ماست دلا

ما را همه عمر خود تماشاست دلا

 و انجا كه مراد دل برآيد اى دل‏

يك خار به‌از هزار خرماست دلا

صداي جناب سرهنگ بود … صداش زنگ دار بود و مدل ايرج …منتها بدون چه چه .

***

 جناب سرهنگ از دوستاي قديميه خانوادگي هست.بيچاره اصلن نظامي نيست… اگه بهش ميگن سرهنگ , به خاطر پدرش هست كه نظامي بوده و تفنگچي بوده و انگاري يكي دو تا ياغي طرفدار شيخ خزعل رو سر به نيست كرده بوده و مدالي از يكي از زير دستان رضا خان گرفته بوده.

جناب سرهنگ سالها توي وزارت فرهنگ بوده و در اخر در وزارت امور خارجه. از اون سلطت طلبهاي دو اتيشه هست و هنوز خاطرات ديدارش با اعلا حضرت رو با اب تاب تعريف ميكنه.من هيشه بهش احترام ميگذارم چون كه ادم ادبي و خوش ذوقي هست.

***

يكي از رباعيات مورد علاقش اينه :

آن كس كه به‌روى خوب، او رشك پريست‏

آمد سحرى و بر دل من نگريست‏

 او گريه و من گريه، كه تا آمد صبح‏

پرسيد كز اين هر دو عجب، عاشق كيست؟

***

جناب .. پس شما هنوز فكر ميكنيد كه اميدي هست ؟

-بله كه هست !!! منتهامردم بلا تكليفن !! مردم انقدر مشكلات جور و واجور رو سرشون ريخته كه ديگه نا ندارن داد بزنن و شكايت كنن.همچين مواقعي  به خصوص قبل از ماه رمضون ,  اعلاحضرت دستور ميداد كه به حد وفور ,  جنس بريزن تو بازار تا مردم مبادا بي جنس بمونن و همه چي گرون بشه.

ولي چه فايده جناب سرهنگ كه جنس بود ولي مردم پول و قوه خريد نداشتن.

-از اين حرفاي كمونيستي نزن بالام جان كه اينا همشون دروغگو هستن.

-هر كي گرونفروشي ميكرد,از شهرداري ميرفتن مادر يارو رو به عزاش مينشوندن… حتا اگه كسي پول نداشت ,  بدون كه لااقل پول خريد يك نون سنگك و چند مثقال پنير داشت … حالا بگذريم كه تو خونه هر كي كه ميرفتي  اش رشته ,  حلوا يا شله زرد پيدا ميشد,  مردم هم مسلمونيه خودشون رو حفظ ميكردن    

,  توي محرم و صفر و توي ماه رمضون كسي بي احترامي نمي كرد ,  روي اين حساب جهود و بهائي ,  زرتشتي و ارمني  راحت زندگي ميكردن ,  كسي به اينا بي حرمتي نميكرد ,  ولي بيا حالا رو ببين !!! خانقاه دراويش رو خراب ميكنن ,  پول و جنس يهوديهارو ظبط ميكنن ,  ارمنيهارو واسه شراب خوردن در كليسا چوب ميزنن ,  پوست بهايي هارو ميكنن و به دختراشون تجاوز ميكنن  زرتشتي هارو دائمن توي صدا و سيما و كتابهاي مختلف ميكوبونن … كي قديم اين جوري بود !؟!؟!؟

-والا  اخوندا احترامشون هميشه حفظ بود . اينا از زمان رضا خان باج ميگرفتن و از فرمانداران شهرستان پول تلكه ميكردن … اي گور اينگيليسيها خراب بشه كه اين ولد زناها رو گذاشتن سر كار .

***

حرفا داشت به جاهاي باريك ميرسيد كه خانم جناب سرهنگ ما رو صدا كرد :

-اش حاضره ××× جان …

-مرد , سر اين شازده خوردي كه اخه !!! شاه مرد !!!

پاشين كه اش رد شد .

***

بين اش خوردن ,  جناب سرهنگ از اون زمونا هنوز ميگفت…

من … !؟ نه بابا … من شاهي نيستم. ولي خدا بيامرزتشون … هم اوني كه خان بود و به ضرب خاندان اليزابت دوم شاه شد و هم اوني كه يه روزي شاه بود و اخرش با خواري مرد .

***

يك كاسه اش ديگه ميچسبه .

بفرما …

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!