اولين عشق خاكستري من

مامان ميگفت كه ”اون خانمه”  طلاق گرفته و الان تنها زندگي ميكنه… مامان چند بار اينو به من گفت وقتي كه هنوز در لوس انجلس بودم.

***

جريان برميگرده به سالهاي پيش , زماني كه هنوز دانشجو بودم و پريسا رو براي اولين بار ديدمش …

هر چقدر كه من تخته نرد باز خوبيم ,ولي عوضش هيچ وقت شانسي در عشق و عاشقي  نداشتم و ندارم.

***

 ا ین حقیقت در دلم ماوا گرفته
که عشق دیگر در دل تو پا گرفته

ا ینقدر پروا نکن از اشک من
حرف آخر را بزن حرف آخر را بزن

***

واسه همه عشق ابي هست و قرمز ,  مال بنده خاكستري …

همين الان هم بيشتر از چند ماه نميتونم با كسي باشم… بله… حق با شماست.. تقصير خودم هست ,انگاري بختم رو بستن.

***

پريسا شانزده سالش بود وقتي كه تازه اومده بودن به ساساليتو. همديگر رو ديديم و نه يك دل بلكه صد دل عاشق هم شديم. (انگاري وقتي تين ايج هستي ,از عشق و عاشقي چيزي ميفهمي !)

من و پريسا خوش خوشانمان بود , و همش در حال پرواز .

منتها دست سرنوشت , پريسا رو از من جدا كرد. انگاري خون كرده بودم… انگاري من دل كي رو شكونده بودم… ولي اونها بودن كه سنگ به يشه دلم زدن و لا مصبا گريه من رو در اوردن .

***

بعد از سه سال و چهار ماه , پريسا رو فرستادن به ايران تا با پسر دايش عروسي كنه.

منم كه همراه تو چون سايه ام جدا نكن راهتو از راه من
اگر كه آهم بره تا آسمون عرش خدا ميلرزه از آه من

اون شبي كه پريسا رفت ,  با خودش دل من رو ور داشت و رفت.

***

حالا سالها از اون زمان گذشته.من بعد از پريسا,ديگه با هيچ دختر ايروني رابطه برقرار نكردم.قسمت نبود يا خودم نخواستم,نميدونم…

شماره تلفنش جلوي چشمم هست , نميدونم زنگ بزنم بهش يا نه …

***

اينو يادته  ?

خوردم قسم تا بعد از اين با چشم باز عاشق شوم حالا كه آمد ديگري من ميروم من ميروم

حالا كه دست ديگري برهم زده دنياي ما حالا كه برهم ميخورد آرامش فرداي ما

خداحافظ خداحافظ

***

ليوان شراب خالي شده و جاسيگاري پر …!

***

شب خوش.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!