خدا صبرتان بدهد

راستش به هيچ وجه نمي­خواهم درباره­ي اين فيلم، چيزي بنويسم. تنها مي­خواهم شگفتي خودم را از نشان دهم كه انتخاب­كنندگان اين فيلم، با چه ملاك و محكي دست به چنين انتخابي زده­اند؟ داستان و يا كارگرداني خوب؟ بازي تماشايي پژمان بازغي و …؟

جشنواره­ي لندن، همان جشنواره­اي­ست كه جهان را با سينماي ايران پس از انقلاب آشنا ساخت. اگر يادتان باشد فيلم­هاي دونده و دستفروش در اين جشنواره درخشيدند.

نمي­دانم انگيزه­ي اين انتخاب چه بوده؟ حاكميت ايدئولوژي بر فرهنگ و هنر؟ كج­سليقگي؟ و يا همان گروه و دسته بازي­هايي كه بارها سينماگران از آن ناليده­اند؟ به هر حال اين انتخاب، انتخاب خوبي نبوده است.

راستي! تا يادم نرفته، بنويسم كه براي تماشاي فيلم ريسمان بار در يك عصر جمعه، ده نفر ديگر هم مثل من، در سالن اصلي سينما عصر جديد با ظرفيت بيش از هزار نفر، حضور داشتند. اين را نوشتم كه بدانيد تا چه ميزان، از اين فيلم استقبال شده است؟

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!