انتخابات کانادا و جامعه ایرانی

انتخابات کانادا و فقدان ضعف راهبردی و استراتژیک جامعه ایرانی سعید سلطانپور ssultanpour@yahoo.com پشت پا زدن به اصول دلیل ضعف لیبرال ها ، بهائی که همه باید بپردازنند

وقتی استفان دیان به رهبری حزب لیبرال با 13 % آرای اولیه بر

ایگناتیف که 40% ،ارای نمایندگان کنگره را داشت پیروز

شد .دموکراسی وعنصر صلاحیت به چالش کشیده شد

. پیروزی ای که بر اساس دشمنی باب ری با ایگنتاتیف حاصل شده بود در نوشته ای تحلیلی در دسامبر 2006 که در سایتها منتشر شد و هنوز اعتبار تحلیلی دارد نوشتم که دیان باید تلاش زیادی برا ی وحدت حزب بکند تا به نخست وزیر ی برسد که با توجه به ضربه پذیر بودن هارپردر مورد افغانستان کار چندان دشواری نیست . و نیز اشاره کردم که حزب به راست چرخیده است که زمان نشان داد درست بوده است . متاسفانه لیبرال ها در زمانی که بایستی به دولت هارپر در مورد تمدید ماموریت نیرو ها د رافعانستان رای عدم اعتماد می دادند حاضر نشدند که پای اصول خود بایستند . آنها مجبور شدند از مواضع قبلی خود پایئن بیایند و با تحقیر های هارپر در مورد حزب لیبرال تمدید تا سال 2011 را بپذیرند. د رحالیکه ماموریت نیروها در 2009 پایان می پذیرفت. در مورد دیگر لیبرال ها در جریان تغییرات سیستم مهاجران که هارپر آنرا فرصت طلبانه به عنوان تبصره ای در لایحه بودجه آورده بود، کوتاه آمدند و به بودجه رای مثبت دادند . د رحالیکه با آن مخالف بودند .دیروز دیان اعلام کردکه سیتسم مهاجرت را در صورت پیروزی تغییر خواهند داد. آمار ها نشان میدهد که 37% کبکی ها هارپر را آدم نامطبوعی ( nasty) می دانند د ر مقابل دیان 11% ولی در عین حال 24% آنها به هارپر رای میدهند د رمقابل 14% به دیان . د رحالیکه در انتاریو این رقم 29 به 18 می باشد ولی 37% به هارپر رای میدهند در مقا بل 12% به دیان. در این نظر سنجی ، پاسخ دهندگان معتقدند هارپر، منافع آنانرا بهتر می تواند حفظ کند. 1 مردم در سراسر دنیا از سیاستمداران قاطع خوشش می آیند زیرا در کل علاقه ای به جزئیات ندارند و سیاست راهم سالم نمی دانند . اقلیت ها سیاهی لشگر دموکراسی رهبرا ن احزاب به مهاجران و اقلیتها تنها برای رای دادن نگاه می کنند و در تصمیم گیری های حزبی هم بعید می دانم آنها را شرکت بدهند. تمامی احزاب کانادا تلاش می کنند تا از حضور نیروهای اقلیت در مراکز تصمیم گیری خود جلوگیر ی کنند . بنابراین با ان جریانی که می گوید باید رای دادتادیده شوی موافق نیستم . درصد زیادی از کانادائی ها مخالف حضور ارتش در افغانستان و کشته شدن سربازان کانادائی هستند. دلیل افزایش حمایت ان.دی پی و جک لیتون در این است که آنها فرصت طلبانه با حضور نیروها در افغانستان مخالفت کردند زیرا لیتون یک فرصت طلب سیاسی هست . او خوب می داند که نمی تواند قدرت سیاسی را بدست بگیرد و ادامه حضور پررنگ ان دی پی در نمایندگی صداهای مخالفان جنگ و شعارهای سوسیالیستی هست . د یان به آسانی می تواند با اعلام خروج نیروهای کانادائی از افغانستان در صورت پیروزی نیروهای زیادی از حزب ان دی پی را به خود جلب کند . لیبرال ها می توانند با صرفه جویی در ماموریت افغانستان به هر نفر 100 دلار بدهند و رای های زیادی را از محافظه کاران بگیرند . انتشارصورت حساب لشگر کشی افغانستان به دستور هارپر به تعویق افتاده است زیرا می تواند نارصایتی شدید ی را در بین رای دهندگان عادی د رزمان انتخابات برای محافظه کاران ایجاد کند. آن بخشی که تنها به کاهش مالیات ها که گاها برای بسیاری از خانواده ها از 100 دلار در سال افزایش پیدا نمی کند دلخوش هستند. بنابر گزارشها رقم غیر رسمی بیش از 4 میلیارد دلار هزینه هست البته خریدهای اداوات نظامی و ماشین آلات جدید هست که در این گزارش حساب نشده است . “دیان ” اگر خودش را از قید و بندهای حزبی رها کند و به خواستهای لایه های اجتماعی پاسخ بدهد و نشان بدهد که اهل جنگیدن برای اصول خود هست با کمک ” طرح انتقال به سبز ” تعداد زیادی از رای دهندگان سبزرا که میدانند حزب سبز قدرت تشکیل دولت را نخواهد داشت را خواهد گرفت و از هارپر پیشی خواهد گرفت بعید بنظر می آید که استراتژین های لیبرال بتوانند در مقابل هارپر که از ابتدا استراتژیک عمل کرد و توانست خودی نشان بدهد در این 3 هفته باقی مانده تغییری جدی در رای ایجاد کنند .

د رهرحال انتاریو سرزمین مهاجران تعیین کنند ه اصلی اکثریت مجلس هست د رحالی که در تورنتوو شهرهای بزرگ که مهاجرین ساکن هستند ، لیبرال ها برنده هستنند شهرهای کوچک تر بیشتر متمایل به محافظه کاران هست . هر چند درمورد سیاست مهاجرت لیبرالها و محافظه کاران هم نیاز به بررسی جدی است . پنج حزب ( لیبرال – محافظه کار – ان.دی .پی وسبزو حزب کبک ) با شدت و ضعف ” سفید ” تصمیم می گیرند و “سفید ” عمل می کنند . نامزدهای انتخاباتی احزاب را نگاه کنید تا واقعیت را بیابید . زمان زیادی لازم است تا این حلقه تصمیم گیری برا ثر فشار روز افزون اقلیت های مهاجر و تغییر نمودار جمعیتی تغییر کند.

البته حزب کمونیست کانادا هم تقریبا همه سفید پوست هستند ولی تعدا د رای آنها نشان از وخامت اوضا ع سیاسی آنان دارد . در انتخابات 2006 تعداد 3022 رای با تعداد 21 کاندید در سراسر کانادا بدست آوردند یعنی 2 00% رای دهندگان کانادا. زمان آن هست که احزاب چپ ایران که سالهاست ماندگار کانادا شده اند، با شناخت بهتر از سیستم سیاسی کانادا و آزادی لیبرال دموکراسی در شعا رها یشان دوباره نگری کنند.

رای بدهیم تا دیده شویم ؟! یا با دید باز رای بدهیم ؟! یکی از ایراداتی که به ابراهیم یزدی و اصلاح طلبان دولتی در مورد انتخابات اخیر مجلس و ریاست جمهوری د رایران هست ، که شما مردم را به رای دادن تشویق می کنید و صفها را طولانی میکنید .در حالی که در مورد سلامت رای بعد از رای دادن هیچ تضمینی نیست هر چند همین صف ها , از آنجا که اراده حزبی موجود نیست ، به عنوان صف موافقان دولت دیده می شود و به رخ جهانیان کشیده می شود و بر علیه این جریانات استفاده سیاسی می شود. البته در کانادا سلامت رای همه تضمین هست. هر چند در کانادا امکان برنده شدن کاندید مستقل در شهرهای بزرگ بسیار کم است ولی انتخاب نمایندگان بستگی به تعداد رای های در صندوق دارد که آن هم به پارامترهای مختلفی بستگی دارد برای احزاب سیاسی کانادا ، نقش مهاجران مانند تماشاچیان فوتبال هست که برای تیم مورد علاقه خود بلیط می خرند و هورا می کشند . هر چه تعداد بیشترطرفدار بیشتر باشد تیم و بازیکن هم در آمد بیشتری دارد و حقوق بیشتر برای بازیکن تیم در پی دارد . بازیکن معروف هم در ازای این حمایت در خیابان می ایستد و با شما عکس یادگاری می گیرد و عکس را امضا هم می کند بدون اینکه حتی اسم شما را هم بداند ویا آنرا بپرسد . از آنجا که ما ایرانی ها در کانادا تشکیلات منسجم و فراگیر و لابی قدرتمند وسالم سیاسی نداریم و هرکسی ساز خودش را می زند و ارتباط با احزاب را ملک شخصی خود می داند . در انتخابات به این حزب یا آن حزب بطور رفاقتی رای می دهیم . ما در حالیکه برای سیاستمد اران یک شغل خوب با درآمد مکفی ایجاد میکینم که آینده سیاسی خود و فرزندانشان را هم تامین می کنند ولی هیچ خواست مشخص و قانونی در مورد جامعه ایرانی از آنها نداریم . یعنی بدون اینکه این منتخبان ، دین قانونی به ما رای دهندگان داشته باشند رای خود را مجانی به آنها می دهیم در حالیکه رای دادن بدون درخواست مشخص یعنی چک سفید به نمایند ه منتخب ، برای حوزه سیاسی که اثرات آن در زندگی ما و فرزندان تک تک ما تاثیر گذار هست . بد نیست بدانید که هارپر برای اعلام روز 14 اکتبر به عنوان روز انتخابات با رهبر مذهبی در کنگره یهودیان کانادا مشورت کرده بود مشورتی که با اقلیتها و مذاهب دیگر نکرده است . یعنی درجه بندی شهروندی در امورسیاسی . سوالات مشخص از کاندیداهای مشخص

از نمایندگانی که در حوزه ها ی انتخاباتی شان ایرانی های زیادی ساکن هستند و حق رای دارند سوالاتی را را برای اطلاع رسانی جامعه کرده ام که منتظر پاسخ آنها هستیم هرچند برای بعضی از آنها خوشایند نیست . 1.چرا ایرانی ها باید به شما و حزب شما رای بدهند ؟ 2. چرا حزب شما تلاش نکرده است به تمامی لایه ها ی اجتماعی کامیونینی ایرانیان برسد ؟ . موضع گیری های سیاسی متعددی توسط برخی نمایندگان شما نشان از عدم آگاهی شما به جامعه ما دارد ؟ 3. آیا اگر شما انتخاب شوید قول می دهید با توجه به سیاسیت تبعیض گرایانه هارپر و رد فله ای تقاضانامه ها به بهانه ” واهی اقامت در کانادا ” ، در مجلس اتاوا ، برای ایجاد یک سیستم عادلانه که شئونات ایرانیان متقاضی ویزا را تامین کند ، اقدام جدی بکنید ؟ 4. آیا از تحقیق توسط پلیس فدرال کانادا ( آر.سی .ام . پی ) د رمورد اتهامات پیرامون بدر فتاری و رشوه خواری در سفارت کانادا در تهران حمایت می کنید ؟ Bryon Wilfert ویلفرت می گوید که تعدادی از ایرانی ها در هیت مدیره حوزه انتخابیه ریچموند هیل حزب لیبرال منجمله ریئس آن ایرانی هستند و وی با جامعه ایرانی ارتباط نزدیک داشته است . نماینده لیبرال ریجموندهیل اضافه می کند که من ایرانی نمی شناسم و همه کانادایئ هستیم . می گویم ما ایرانی کانادائی هستیم می گوید من همه راکانادائی می شناسم گفتم کانادائی درجه یک یا درجه دوزیرا ایا انگلیسی تبارها هم در سفارت کانادا مانند ایرانی ها و چینی ها درتهران و پکن رفتار می شوند ؟ البته قرار شد که روز شنبه تلفن کند و نظر کامل خودر ا بگوید که تا دوشنبه انجام نشده است

حوزه استراتژیک برای ایرانیان در انتخابات بعدی

دو حوزه ریچموند هیل و( اوکریج-مارکهام ) مناطق استراتژیکی برای جامعه ایرانی هستند . زیرا در حدود 30 هزار ایرانی در ریچموند هیل هستند و یک پایگاه قوی سیاسی برای نمایندگان ایرانی خواهد بود . تعداد ایرانیان اوکریچ و مارکهام را نمی دانم . ولی زمان ان رسیده است که حداقل در دو حوزه ریچموند هیل و اوکریچ نماینده ایرانی تبار به اتاوا بفرستیم . در حوزه های تورن هیل بدلیل حضور 40 هزار کانادائی یهودی و مارکهام – وان – – ویلودیل – دان ولی شرقی و غربی وشهر ونکوور – مونترال ایرانیها درصد زیادی را تشکیل نمی دهند ولی با اتخاذ استراتژی درست می توان منافع سیاسی و اجتماعی برای جامعه مهاجرایرانی و مهاجر آسیائی بدست آورد . برای دوره بعد انتخابات بهتر است نمایندگان ایرانی تبار بخصوص از نسل جوان ما کاندید شوند و برای بدست آوردن کرسی پارلمانی تلاش کنند. اگر کسان دلسوز و اگاه به سیاست و تشکیلات منسجم داشتیم بایستی برای این دوره جوانان ما ن را وارد صحنه می کردیم تا با تجربه اندوزی خود را برای دوره بعدی حاضر کنند. اگر نتوانیم به اتاوا نماینده بفرستیم بدون تردید در انجمن مدرسه ( تراستی ) و نماینده شهر می توانیم نمایندگان ایرانی داشته باشیم . . رقابت ایرانی ها و چینی ها در دفتر این دو نماینده ( برایان ویلفرد و لویی تملکسوکی – روسی تبار ) Lui Temelkovski چینی تبارها هم کارمند هستند و هم داوطلب که مسلما خود را از نظر تجربه سیاسی برای گرفتن نمایندگی آماده می کنند . با نگاهی به مناطق ویلودیل – مارکهام و ریچموند هیل که چنیی ها حضور فشرده ای دارند رقبای لیبرال ها از حزب مخافظه کار چینی تبار هستند . هرچند ممکن است که این افراد به نمایندگی انتخاب نشوند و لی حضور پررنگ خود را به بازیگران اصلی سیاست و تصمیم گیران پشت پرده سیاست به رخ خواهند کشید . اگر درست حرکت کنیم د ردوره بعدی رقابت اصلی بین ایرانیها و چینی ها خواهد بود . با گذشت زمان و استقرار مهاجران منجمله ایرانی ها و نسل جوان ما که با این سیستم بزرگ شده است بطور طبیعی با توجه به خاستگاه اقتصادی و فکری خود به سمت احزاب لیبرال و یا محافظه کار خواهد گروید . بنابراین هر چه در تربیت کادر های سیاسی جوان کوتاهی کنیم در حمایت یکپارچه جامعه از آنان در دوره بعد دچار مشکل خواهیم شد. اگر امروز فکر چاره نباشیم باید تا سالها تماشاچی فوتبال سیاستمداران باشیم و در 40 سال بعد هم در حال نامه نگاری به دولت وقت باشیم که جامعه ایرانی اینقدر به تولید ناخالص ملی کانادا کمک کرده است و در افزایش سرمایه گذاری در کانادا نقش داشته است ، در زمینه علمی و دانشگاهی چنین و چنان کرده است لطفا به ما لطف کنید و به پدران ومادران ما ویزا توریستی بدهید.

بدنیست بدانید که دوران پل مارتین لیبرال ها هم وزیر دادگستری از هندی تبار ها بود که از حزب ان دی پی به لیبرال ها گروید . Ujjal Dosanjh رحیم جعفر نماینده رنگین پوست اگاندائی تبار عضو حزب محافظه کار از ادمونتون هست . خانم یاسمن راتنسی هم تانزانیائی تبار عضو لیبرال ها هست حداقل چهار تا هندی لیبرال – 3 مرد ویک زن خانم دکتر رابی دهالا از برامتون در اتاوا نماینده مجلس هستند . – Ruby Dhalla -Sukh Dhaliwal ( B.C.)- Navdeep Bains ( Miss.-Bramton) یکی از وزرای استان انتاریو نیز هندی تبار است ( تخار ) . یک پاکستانی تبار وجید خالد که نمانیده میسی ساگا هست و به محافظه کاران پیوست و یک نمایند ه در مجلس انتاریو که دکتر هست . بنابر این زمان تغییر رسیده است .

یک مدل خوب ایرانیان کانادا برروی سیاست داخل ایران هم تاثیر مثبت خواهد گذاشت و روند دموکراسی وطنی را تسریع خواهد کرد. جوانان ایرانی تبار که به سیاست علاقه دارند پاپیش بگذارند ما با تجربه سیاسی و جامعه با حمایت مالی و معنوی از آنها حمایت خواهیم کرد . درست عمل کنیم مطمئن باشید نخست وزیر برای دوره بعد با نمایندگان جامعه ایرانی هم د رامور سیاسی مهم مشورت خواهد کرد . البته یک شرط وجود دارد و آن شرط حمایت ما حضور جوانان ایرانی هست بدلیل اینکه آینده از آن آنان هست و از آلودگی های سیاسی و قید وبندهای حزبی و تعاریف دگم سیاسی که از گذشته سیاسی ایران برای ما به ارث مانده است ، بدورهستند و به خوبی کار تیمی آشنا هستند و از مهمترین عامل شکست پیشرفت جامعه ایرانی از آنجا که همه می خواستند ریئس باشند مبر ا هستندو با کلمه نه هم بخوبی آشنا هستند.با احترام به تمامی بزرگان جامعه ایرانی و هم نسلهای خودم و پوزش از فعالین اجتماعی ، دلخوشی به وحدت نسل ما آب در هاون کوبیدن هست . روی نسل جوان خود انرژی بگذاریم . 1. http://ottawa.ctv.ca/servlet/an/local/CTVNews/20080911/election2008_election_nasty_080911/20080914/?hub=OttawaHome

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!