دعوت از بها ئیان کـرمان

حجة الأسلام کرمان از بها ئیا ن دعوت نمود که در دفتر یا حوزۀ علمیه حضور یابند و اگر حرفی دارند بزنند و جواب لازم را بگیرند و جامعۀ بها ئیان کـرمان به این دعوت چنین پاسخ دادند.

26/6/1387 جناب حجة الأسلام و المسلمین سیـد یـحیـی جعفری امام جمعه محترم کرمان

با تقدیم سلام و احترام حضرتعالی در نماز جمعۀ 15/6/ 87 از بها ئیا ن دعوت نمودید که در دفتر شما یا حوزۀ علمیه حضور یابند و اگر حرفی دارند بزنند و جواب لازم را بگیرند .

جای بسی خوشوقتی است که بالأخره پس از سالیان دراز که قلم و تریبون و مجالس وعظ و خطابه و رسانه های جمعی که در اختیار شما و جمیع دولتمردان جمهوری اسلامی بوده است و هرگونه سخنان ناروا و تهمتها براین دیانت وپیروان آن گفته و نوشته شده است ؛ مردی حقیقت جو و حقیقت طلب و اهل انصاف پیدا شد که حاضر گردید حقوق از دست رفتۀ جامعه ای را به آنان باز گرداند و مطابق آنچه که در قوانین مصرحۀ دولت محترم جمهوری اسلامی از جمله در قانون اساسی درج گردیده ، اجازۀ سخن گفتن و دفاع از معتقدات خود و رد تهمتها را به آنان بدهد از این بابت به جنابعالی تبریک می گوئیم و از سوی پیروان دیانت بهائی به خود می بالیم که شخص منصف و عدالت جوئی در شهر ما وجود دارد که حاضر است حرفهای دیگران را علی رغم همۀ کینه ورزیها بشنود . جناب حجة الأسلام وقتی در سیرۀ نبـی مکرم اسلام مطالعه می کنیم ، می بینیم که حضرتشان وقتی در مسجد حضور می یافتند ، همۀ مردم شهر اعم از مؤمنین و کفار و مشرکین آن زمان دور ایشان جمع می گردیدند و اجازه داشتند سخنان ، شبهات و سؤالات خود را مطرح نمایند و ایشان بدون هیچگونه تبعیض و تفاوتی میان مسلمین و غیره با مردم برخورد می فرمودند . حتی به صریح آیات مصحف مجیـد با آنها با رأفت و محبت برخورد فرموده ، آنها را در دین خود آزاد می گذاردند . آیۀ کریمۀ « لکم دینکم و لی الدین » شاهدی بر این مدعاست . داستان پیمان با مسیحیان نجران و پیمان شکنی آنان در مباهله و نحوۀ برخورد رسول اکرم حتما ً معرف حضور شماست . آنجا که براساس پیمان منعقده حقوق همۀ راهبان و کشیشان مسیحی ، معافیت از پرداخت غرامت و خون بهاو. . . را برای آنها در نظر گرفتند . اما در خطابۀ جنابعالی نکاتی چند در مورد بهائیان مطرح فرمودید که به اختصار به آنان پاسخ داده خواهد شد . هرچند که طبق وعده ای که دادید شرایط مساوی و حقوق مساوی را برای گفتگو با بهائیان فراهم خواهید آورد .

1- در بخشی از بیانات خود اشاره به وابستگی بهائیان به آمریکا و اسرائیل نموده بودید . اما در این باره هیچ دلیل و بینه ای ارائه ننموده اید . آیا نفس ادعا دلیل بر اثبات آنست ؟ هرگز چنین نیست . حتی خداوند و رسولان او در کتب آسمانی برای اثبات آنچه فرموده اند دلیل و بینه ارائه نموده اند . آیا بندگان خدا از این قاعده مستثنی هستند ؟ هر چند که بهائیان در ایران بیش از یکصد و شصت سال است که به این رویه عادت کرده اند که تهمتهای بی دلیل و بدون مدرک وسند بشنوند و امکان هر گونه پاسخگوئی و رد اتهام از ایشان گرفته شود . دلائل قاطع و محکمی که از عدم وابستگی ایشان به هرگونه قدرت زمینی است . البته این جای عجب نیست زیرا این رویه برپیروان همه ادیان روا داشته شده . مگر نه اینست که در قرآن کریم می فرمایند : « أفکلما جاءکم رسولٌ بما لا تهوی انفسکم استکبرتم ففریقا ً کذبتم و فریقا ً تقتـلون » و عجب نیست که پیروان همۀ آئینهای آسمانی بدون تکیه به قدرتهای زمینی و با اتکا به تأئیدات الهیه روی پای خویش ایستاده اند و هر ظلم و جورو تهمتی را پذیرفته اند .

2- در بخش دیگری از فرمایشات خود «مبلغان » آئین بهائی را جاسوسان صهیونیسم جهانی معرفی نموده اید . جناب جعفری در دیانت بهائی گروهی خاص بعنوان مبلغ وجود ندارد . همۀ پیروان دیانت بهائی اعم از زن ومرد ، پیر و جوان ، روستائی و شهری مانند هر امت زندۀ دیگری باید با اعمال و رفتار و گفتار خود و در کمال حکمت و متانت به آنچه که به آن معتقدند گواهی و شهادت دهند علی الخصوص در کشور مقدس ایران که هر روز بطور فزاینده برتبلیغات ضد بهائی افزوده می شود و ما نیز برطبق قانون و مطابق اصول مصرحه در آن به دفاع از اعتقادات خود برمی آئیم . و لابد شما بعنوان نمایندۀ ولی فقیه بر ظلمها و تعدیات اخیر برافراد جامعه بهائی در کرمان مطلعید و انشاء الله در توقف آنها اقدام می فرمائید . اما در مورد جاسوسی نیز باید بدانید که جاسوس تعریف مشخص و وظائف مشخصی دارد که این وصله در طی سی سال اخیر به هیچ وجه بر تن بهائیان نچسبیده است . بهائیانی که ایران را مقدس می شمارند . به آن عشق می ورزند و حاضرند جان و مال خویش را برای آبادی و سربلندی وطن عزیز فدا نمایند و این اتهام سالهاست که گفته شده اما در هیچ محکمه ای و یا سندی به اثبات نرسیده و تنها یک خوراک تبلیغاتی برای بدنام کردن بهائیان بوده وفقط برای عوام که از حقیقت دیانت بهائی بی خبرند مورد استفاده دارد . بهائیانی که هر راهی برای دفاع و گفتن حقایق برایشان مسدود است .

3- در بخش دیگری از سخنان خود فرموده اید ” باید از این فرق مذهبی ترسید و مراقب نفوذ عوامل آنها بود ” . جناب حجة الاسلام چرا با ید از بهائیان ترسید ؟ بهائیانی که به خدای یگانه ، ذات غیب منیع لایدرک معتقد ند . بهائیانی که به رسالت و نبوت همۀ انبیای عظام از آدم تا خاتم ایشان اذعان دارند و بر حقانیت ائمۀ اطهار صحه می گذارند ، سزاوار ترسیدند ؟ کسانی که مروج صلح ، محبت ، نوع دوستی ، صداقت ، وحدت و خدمت به ایران و ایرانی هستند و علیرغم همۀ جفا ها حاضر به ترک این دیار مقدس نمی شوند ؛ مردمانی که مطیع حکومتند و به دل و جان خدمتگذار دولت مطبوع خویشند ، باید از آنان ترسید ؟ در خاتمه از جنابعالی تقاضا داریم چنانچه طبق وعدۀ خویش شرایط مذاکره و گفتگو با بهائیان را فراهم می کنید همانگونه که سیرۀ معصومان بزگوار بوده است در شرایط مساوی و حقوق برابر بگونه ای که همه امکان شنیدن سخنان را داشته باشند وقضاوت نمایند ، این گفتگو صورت پذیرد . بهائیان که هر راهی را برای دفاع از خود مسدود می بینند ، شاید به همت و لطف جنابعالی فضای مناسبی برای بیان دیدگاههایشان با مردم شریف کرمان رابدست آورند و این مهم شاید از فردی همچون جنابعالی فراهم آید که چنین کنید .

و من الله التوفـیق

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!