ایران: بررسی توقف غنی سازی در صورت تضمين سوخت

علی اصغر سلطانيه، سفير ايران در آژانس بين المللی انرژی اتمی، می گويد: در صورتی که جامعه بين المللی تضمين کند که سوخت هسته ای مورد نياز نيروگاه های اتمی ایران را تامين می کند، این کشور توقف فعاليت های حساس هسته ای را مورد بررسی قرار خواهد داد.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!