عبادي از تحمل نظام سوءاستفاده نکند

شيرين عبادي روز چهارشنبه از سوي آکادمي پروتستان توتسينگ آلمان جايزه “مدارا” را براي سال ۲۰۰۸ ‏دريافت کرد؛ جايزه اي که تاکنون تنها چهار بار اهدا شده و يک بار آن به رومان هرتسوگ رييس جمهور اسبق ‏آلمان بوده است. همزمان، خبرگزاري رسمي جمهوري اسلامي، با انتقاد از دريافت جايزه فوق توسط برنده ايراني ‏جايزه صلح نوبل، به وي هشدار داد که از” صبر و تحمل مسئولان نظام” سوء استفاده نکند. ‏

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!