شروط خاتمی برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری

“اگر واقعاً امکان اجرای برنامه‌‏ها وجود نداشته باشد و موانعی بر سر راه قرار گیرند، ارائه بهترین و کامل‌‏ترین برنامه‌ به مردم نیز به منزله اغوا و فریب مردم است.”

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!