کار مک کین تمام به نظر میرسد

سومین و آخرین مناظره تلویزیونی نامزدهای انتخاباتی برای رییس جمهور در آمریکا امشب (15 اکتبر) انجام شد.

جان مک کین جمهوریخواه که هفته هاست در همه پرسی ها و آمار گرفته شده از باراک اوبامای دمکرات عقب بوده و بتدریج هم فاصله آنها بیشتر میشود، از دو هفته پیش برای متوقف کردن اوباما و به دست گرفتن ابتکار عمل و پیام برتر به حمله های شخصی در مورد اوباما و تماسهایش با افراد بدنام و” تروریست” متوسل شده بود. آخرین نتایج آماری نشانگر این بوه که این حملات منفی به اوباما نتیجه معکوس داشته و مردم آمریکا با بدتر شدن روزبروز وضعیت اقتصادی شان به پیام و راه حل های اوباما برای بهبود وضع اقتصاد بیمار آمریکا علاقه بیشتری از پیام های منفی و ترور شخصیت  اوباما توسط مک کین علاقه و گرایش بیشتری دارند! اوباما در حال حاضر نه تنها در ایالت هایی که به طور سنتی و ادواری به دمکراتها رای میدادند از مک کین پیشی گرفته است، بلکه در چند ایالتی که مدتهاست به راحتی در کنترل جمهوریخواهان بوده با اقبال روبرو شده و از مک کین پیشی گرفته یا هم طراز میتازد!

 با این وضعیت و سیر نزولی مک کین در همه پرسی ها، بسیاری از کارشناسان انتخاباتی این مناظره آخر را آخرین موقعیت مک کین برای برگرداندن سیر نزولی اش و متوقف کردن اوباماارزیابی کرده بودند! 

در عمل، مک کین تا حدی بهتر از دو مناظره قبل عمل کرد و  کارشناسان شبکه های خبری نیز او را بهتر از دو مناظره قبل ارزیابی کردند. در حالی که هردو رقیب به توضیح و بیان برنامه های خود برای بهبود اوضاع کشور در زمینه های مختلف و درفرصتهاای مناسب به حمله به مواضع و برنامه های طرف مقابل پرداختند ولی مک کین کلا با رویکردی منفی و بد اخلاق و با شکلکهای حاکی از نارضایتی در موقع صحبت اباما و با ادامه شعارهای منفی چند هفته اخیر، خود را در برابر یک باراک اوبامای آرام، یکنواخت و کنترل شده و منظم یافت!  بر اساس نتایج اولیه همه پرسی ها و آمار گرفته شده اوباما این آخرین مناظره را هم مانند دو مناظره اول برنده شد!

نهایتا به نظر میرسد که منهای اتفاق یا خبر غیر منتظره ای در این سه هفته مانده به انتخابات (پدیده ای که به طور سنتی به آن اکتبر سورپرایز میگویند!) باراک اوباما به احتمال بسیار بالا رییس جمهور آینده ایالات متحده آمریکا و فردی تاریخ ساز به عنوان اولین رییس جمهور سیاه پوست آمریکا خواهد بود! 

 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!