مذاکره با اموات؟

رهبر جمهوری اسلامی مرگ لیبرال‌دمکراسی را اعلام کرد. رئیس دولت هم بلافاصله سخنان او را تکرار کرد و نتیجه گرفت که اکنون وظیفه جمهوری اسلامی است که مدیریت جهان را برعهده گیرد و مشکلات دنیا را حل کند، آنهم نه در جزییات، بلکه در ابعاد کلان

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!