هشدار وزیر ارشاد به هنرپیشه های ایرانی در هالیوود

 محمد حسين صفار هرندى گفت، در پاسخ به اين سئوال كه هنرپيشه هايى كه در هاليوود فعاليت مى كنند، آيا امكان فعاليت در ايران را هم دارند، گفت: «قيدى كه در كار ما حاكم است، اين است كه کسی پا را از مرزهاى قانونى كسى پا را فراتر نگذارد. اما اگر كسى قانون را زير پا بگذارد خودش هم زير پا گذاشته مى شود.»

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!