ارزش برابري ارزهاي عمده در مقابل ريال در بازار

در معاملات بازار ارز تهران در روز جاري (چهارشنبه) هر دلار آمريكا با ‪۱۴۰‬ ريال افزايش نسبت به روز دوشنبه به قيمت ‪ ۱۰‬هزار و ‪ ۵۰‬ريال فروش رفت. به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا، در اين معاملات يورو (واحد پول اتحاديه اروپا) با ‪ ۳۰۰‬ريال كاهش ارزش نسبت به ‪ ۲‬روز قبل،به قيمت ‪ ۱۳‬هزار و‪۱۰۰‬ ريال فروش رفت. پوند انگليس نيز با ‪ ۱۵۰‬ريال كاهش نسبت به جلسه قبل به قيمت ‪ ۱۷‬هزار و ‪ ۲۰۰‬ريال داد و ستد شد. در اين بازار هر قطعه سكه طرح قديم بهار آزادي با ‪ ۵۰‬هزار ريال كاهش نسبت به روز دوشنبه هفته جاري ، دو ميليون و ‪ ۲۵۰‬هزار ريال معامله شد.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!