نقشه سورپریز اکتبر نقش بر آب شد

به گزارش سایت فارسی بی بی سی، سوریه می گوید که نیروهای آمریکایی به نقطه ای در مرز سوریه و عراق حمله کرده و هشت نفر را کشته اند. اگر آنچه سوری ها می گویند درست باشد، این اولین عملیات نظامی آمریکا در خاک سوریه است که از داخل خاک عراق صورت گرفته است.

اما زمانبندی این اقدام نظامی بسیار مشکوک است!

این حمله به خاک سوریه  درست در ماه های پایانی دولت جورج بوش و یک هفته قبل از انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا و در زمانی صورت گرفته که هر گونه سلب توجه از مشکلات اقتصادی داخل آمریکا و توجه به امور مربوط به سیاست خارجی میتواند به نفع جان مک کین و جمهوری خواهان بوده و کمک تایین کننده ای به آنها در انتخابات 4 نوامبر بکند!  بنابراین به نظر میرسد که سوری ها با خویشتن داری و صبری که در عکس العمل به این حمله آمریکاییها به خاک خود از خودشان نشان دادند، برنامه ریزی آقای جورج بوش را برای کمک به مک کین و یک سورپریز اکتبر نقش بر آب کرده باشند!

 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!