اعدام جوانان در ایران

media player:

http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2008/10/081028_op_iran_execution.shtml   

ایران یکی از معدود کشورهایی است که هنوز در آن کسانی که در سن کمتر از ۱۸ سالگی مرتکب جنایت شده باشند، اعدام می شوند.

 

قوه قضائیه ایران اخیراً بخشنامه ای در جهت محدود کردن اعدام این دسته افراد صادر کرد اما مقامات ایرانی می گویند قوانین اسلامی امکان دخالت آنان را در این امر محدود می کند.

 

مطابق این قوانین اعضای خانواده یک مقتول می توانند تحت عنوان قصاص خواستار اعدام قاتلی شوند که در نوجوانی مرتکب قتل شده است.

 

جان لاین خبرنگار بی بی سی از تهران گزارش می دهد.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!