دهمین سالگرد شهادت به پروانه و دایوش فروهر

چو ایران نباشد تن من مباد

دعوت به گردهمائی به مناسبت دهمین سالگرد شهادت به پروانه و دایوش فروهر و مبارزینی که به دست جمهوری اسلامی به قتل رسیده اند .
داد خواهیم این بیداد را
حزب ملت ایران و حزب مرز پرگهر از هم میهمان خود دعوت می نمایند تا برای گرامی داشت یاد قهرمانان شهید ملت ایران و تجدید پیمان در راه آزادسازی ملت رنجدیده ایران از چنگ اهریمنان بی وطن گرد هم آییم.
 مرگ بر جمهوری اسلامی پاینده ایران

 تاریخ.28 نوامبر 2008
 زمان ساعت 3 بعد از ظهر
 :محل
  UCLA, COVEL COMMON BUILDING 330 De Neve Dr, Los Angeles, CA 90024

 

 

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!