جناب جهانشاه جاوید سردبیرسایت ایرانیان

 تمام نشریات معتبر سیا ست و خط مشخصی را الگوی خود قرار میدهند. شما میگوئی “هیچی مقدس نیست” و با این شعار دمکراسی را در سایت خود سربسته تعریف میکنید . روش واضح اینست که یک نشریه و یا سایت خصوصی، که بدون پشتیبانی از دولتی و نهادی فعالیت میکند، میتواند در چارچوب مشخصی با توجه به قوانین مدنی و مطبوعاتی خط مشی خود را تعیین کند و در این چارچوب درج هرمطلبی که مخالف سیاستش است خودداری نماید.

ظاهرا شما تصمم گرفته اید که همه نظرات را (از نظر خودتان بدون موضع گیری) درج کنید. این سیاست از دید بسیاری قابل تقدیر است، ولی مانند هر سیاستی نتایجی را نیز بدنبال دارد. یکی از این نتایجش اینست که چون قرار است هر نظریه ای را درج کنید، ممکنست حجم زیادی از مقالات ومطالب ازجانب گرایشاتی باشند که بدلایلی مطالبتشان درچارچوب تعیین شده ای نگنجند .

برای مثال درج مطالب طرفداران جمهوری اسلامی و یا حتی حمایت بی پروا و صریح از خمینی و احمدی نژاد در سایت برای برخی نمودار بیطرفی سایت و برای برخی تخطی به عرف و اخلاق عمومی است چرا که ، تا انجا که بخاطر دارم، تا کنون هیچ نشریه معتبری در جهان به خصوس در در دمکراسی غرب مطالبی در حمایت از یک سیستم توتالیترچاپ نمیکند و سیاست یک بام و دو هوا را دنبال نمیکند. مگر اینکه شما همت کنید و ماهیت رژیم را تعریف کنید. اگر رژیم مشروعیت دارد و مردم ایران را نمایندگی میکند، هیچ اشکالی نیست که مطالب موافق و مخالف در سایت درج شوند و در این صورت نیز البته بی طرفی سایت باید ثابت شود.

صفحه نخست سایت معمولا در قرق مطالب چند طرفدارو یا لابی ج.ا. است. حتی بعضی از مطالب این “از ما بهتران” مانند حسین هودر، اردشیر عمانی، و ثریا اولریش از ماخذ های دیگر کپی و دردر صفحه نخست چاپ میشوند. در صفحات کامنت، اوباش حزب الهی رکیک ترین الفاظ،،افترا و تهدید را نثار دیگران میکنند بدون اینکه مطالب انها سانسور شوند. و تمام این شرایط علائم بی طرفی نیستند. شاید تصور میکنید ک سایت هائی که پذیرای مطالب همه نیستند خواننده زیادی ندارند. اینگونه تصورات از نظر مطبوعاتی درست نیستند، بعلاوه چنین “امتیازی” باید صرفا با عرف و اخلاق عموم منطبق باشد.

جهانشاه جان، اکر قصوری پیش امده و سیاست سایت نیازبه تجدید نظر دارد، هنوز دیر نشده و وقت انست که در این شرایط خطیرو تاسف انگیز که کشور ما بزگترین صدمات مادی و معنوی را تحمل میکند، سایت پر خواننده را مسئولانه تر اداره کنید تا این سایت سهمی در وظائف ملی بعهده بگیرد و بعد از سفوط ج.ا. سرفراز باشد. حامیان رژیم از هر قماشی، از سیاست” باز” شما استقبال میکنند چرا که در هیچ رسانه دمکراتیک و سکولاری، که رازموفقیت این سایت است، جائی ندارند. اینان که مبلغین رژیم جهل و جنایت هستند با هر شیوه ای متوسلند تا با استفاده از سایت پیغام خود را بگوش خوانندگان بیشتری ر سانند چرا که میدانند که سایتی کاملا وابسته به رژیم خوانندگان کمتری را میتواند جلب کند.

ازدیاد وزن مطالب و مقالات حامیان اسلام سیاسی و لابی های رژیم در صفحات اصلی سایت تداعی گرایش کلی سایت به این جریانات است و در نتیجه دلسردی بسیاری را بسمت خود سوق میدهد. هیچ ا شکالی هم ندارد اکر شما بتوانید مفتخر باشید که سایتی با سیاست باز را مدیریت میکنید و البته خوانندگان خود را نیز خواهید داشت. ولی اینهم کاملاً طبیعیست که عده ای از محتوای سایت انتظار بیشتری داشته باشند و در شرایط حساس تاریخی وطنمان خواستار یک سیاست مشخصی در سایت باشند. بنظرمن هچ ایرادی باین معترضین وارد نیست و تهمت سانسور طلبی بآنها کاملاً بی پایه است. تعدادی از خوانندگان و نویسندکان سایت سعی کرده اند موضع شما را بعنوان سردبیر یک پر خواننده ترین سایت ایرانی بهترو شفافتر بدانند ولی نتیجه ای حاصل نشده است.

جهانشاه عزیز، من قصد تخته کردن و یا لطمه زدن به سایت و شخصیت شما را را ندارم و کماکان تا زمانی که جایم بازباشد به “رک گوئـی” در سایت ادامه میدهم و خواستار سلامت و شفاویت انم. نیتم تنها ترفیع این سایت تا حد پلاتفرمی برای تبلیغ و ترویج شادی، تفریح و ازادمنشی باشد. البته معتقدم هر رسانه ایرانی نمیتواند با حضور امواج پر تلاطمی که کشور ما را واژگون میکنند بی تفاوت باشد. معتقدم ساحل نجات ما در افق دمکراسی و سکولاریسم در ایران است و در این راستا مانند بسیاری مایلم که این سایت محبوب به رسانه ای مسئول و ملی تبدیل شود. البته با اشتیاق میتوانم تا ترفیع ان تامل کنم، اگرچه در این انتظار، طاقت جمعی بسر امده است.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!