مقام معظم رهبري

حضرت آيت‌الله خامنه‌اي افزودند: در پروازهايي كه اين امكان وجود ندارد بايد در داخل هواپيما، محل اقامه نماز فراهم شود.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!