«دانشجو بیدار است، از اوباما بیزار است»

دانشجویان بسیجی دانشگاههای تهران، تجمعی را در دانشکده فنی دانشگاه تهران به مناسبت روز دانشجو برگزار کردند و با شعارهای «مرگ بر آمریكا»، «مرگ بر اسرائیل»، «دانشجو بیدار است، از اوباما بیزار است» و «انقلاب فرهنگی، اجرا باید گردد»،«استاد ضد اسلام اخراج باید گردد»، و « دانشگاه اسلامی جای منافقین نیست . خبرنامه امیرکبیر تعداد شرکت کنندگان در مراسم بسیج را ۴۰۰ نفر اعلام کرد

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!