غول جوان ايرانی

بعد از حسین رضا زاده، هرکول ایرانی و قهرمان فوق سنگین وزنه برداری جهان و المپیک همه فکر می کردند سالها باید بگذرد تا شاید یک ایرانی دیگر بتواند جای خالی او را پر کند.

اما این انتظار به درازا نکشید و هنوز یک سالی از خداحافظی رضا زاده با دنیای قهرمانی نگذشته بود که پدیده جدیدی-باز هم از نوع ایرانی- در وزنه برداری فوق سنگین جهان به صحنه قدم گذارد.

این غول جوان سعید علی حسینی نام دارد و در مسابقات چند ماه قبل جام قهرمانی وزنه برداری آسیا رکوردهای جوانان فوق سنگین جهان متعلق به رضا زاده را به اختلاف زیادی جابجا کرد! هنوز دو ماهی از قدرت نمایی این پدیده جدید ایرانی نگذشته است که دیشبحسینی بار دیگر رکوردهای جهانی فوق سنگین خود را افزایش دهد و به مجموع ۴۵١ کیلوگرم وزنه برای برساند!

حال باید منتظر بود و دید که آیا در آینده نزدیک این قهرمان جوان ایرانی خواهد توانست جا پای رضا زاده بگذارد و مقامهای قهرمانی بزرگسالان جهان و المپیک را کسب کند یا نه؟

به امید آنروز!

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!