سازنده ی فیلم بر اساس زندگی فروغ فرخ زاد

Forough & son
Mon Sun Flower Game
دو مطلب از عزت گوشه گیر: درباره و مصاحبه با کلاوس اشتریگل سازنده ی فیلم “ماه خورشید گل بازی” بر اساس زندگی فروغ فرخ زاد

/

فیلمی از زندگی فروغ فرخ زاد به روایت پسر دومش حسین و چند پرسش از “کلاوس اشتریگل” کارگردان فیلم “ماه، خورشید، گل، بازی”، عزت گوشه گیر

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!