آنقدر قطعنامه بدهيد تا قطعنامهدان تان پاره شود

محمود احمدی نژاد با بیان این که هر روز يك قطعنامه تهيه كردند و در شوراي امنيت عليه ایران صادر كردند؛ گفت: «من امروز به آنها مي‌گويم آنقدر قطعنامه بدهيد تا قطعنامه‌‌دان شما پاره شود.» به گزارش فارس، محمود احمدی نژاد صبح امروز در مراسم بهره برداری از سه طرح مهم ملی در شرکت فولاد خوزستان گفت: «اين قطعنامه‌هاي شما مشروعيت و اثر ندارد. اشتباه كرده‌ايد و امروز اقتصاد ايران فارغ از اقتصاد دنيا سرحال و رو به جلو حركت مي‌كند و اين جاست كه بايد بگوييم عدو شود سبب خير اگر خدا خواهد.»

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!