اعطای دکتری افتخاری اصفهان به حسن نصرالله

مهر: رئیس دانشگاه اصفهان از اعطای مدرک دکتری افتخاری علوم سیاسی این دانشگاه به رهبر مقاومت لبنان سید حسن نصرالله خبر داد. دکتر محمد حسین رامشت با اعلام این مطلب گفت: قرار است در مراسم بزرگداشت سیصدمین سال تاسیس دانشگاه اصفهان مدرک دکتری افتخاری علوم سیاسی به سید حسن نصرالله دبیر کل مقاومت حزب الله لبنان اعطا شود.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!