Blog

Quote of the Day

“I don’t think of myself as a poor deprived ghetto girl who made good. I think of myself as somebody who from an early age

Read More »

گام نخست

اين اوّلين بار است که اينجا می نويسم. ديروز يکی از دوستان لينک های دو فيلم کوتاه ايرانی را برايم فرستاد که بسيار به دلم

Read More »

دختر همسايه

اخر هفته ها كه ميشه ،دلم بيشتر حال و هواي شمرون رو ميكنه. دست خودم نيست،سن كه بالا ميره،احساساتيتر ميشم. به دنبال يك سري عكس

Read More »

شب زیبای یلدا فرخنده باد

هر چه از روشنی‌ و سرخی داریم برداریم در کنار هم بنشینیم و بگذاریم که دوستیها سدی باشند در برابر تاریکی‌ ها بنشینیم و شاد

Read More »