دستورالعمل صهيونيست ها به رسانه هاي غربي براي سانسور اخبار غزه

خبرنگار مقيم اسپانيا فاش كرد؛

دستورالعمل صهيونيست ها به رسانه هاي غربي براي سانسور اخبار غزه علي اكبر جوان فكر، مشاور مطبوعاتي رئيس جمهور، در وبلاگ شخصي به نقل مطلبي از يك خبرنگار خارجي مقيم اسپانيا پرداخته كه در آن دستورالعمل صهيونيستها براي تنظيم اخبار غزه فاش شده است. به گزارش ايسنا، مشاور مطبوعاتي رئيس جمهور در وبلاگ شخصي خود آورده است: يك خبرنگار كاركشته خارجي مقيم اسپانيا كه در 25 سال گذشته، در اين كشور سرگرم انجام فعاليت خبري است و با محافل رسانه اي و سياسي در آمريكاي لاتين نيز ارتباطات گسترده اي دارد، با ايميل مطلبي با عنوان «دستورالعمل انتشار خبر درباره خاورميانه» را به زبان اسپانيولي براي بنده فرستاده است. او در ايميل خود تصريح كرده است كه اين دستورالعمل را از سه مجراي مختلف يعني بوينوس آيرس، سائوپولو و پاريس دريافت كرده است. بدون هيچگونه دخل و تصرفي در مطلب دريافتي، آن را براي رويت مخاطبا…

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!