استعفا

سلام جَبی ٬خوبی ؟

– ااااا سلام جناب ملک .صبح به این زودی اینورا؟ سگرمه هات چرا تو همه؟

– هیچی. ببینم پیرمرد هستش؟

– آره ولی سرش خیلی شلوغه. به خاطر سال نو کلی نامه و تلگراف و درخواست رسیده. همین الان کلی نامه گذاشتم تو کازیه داره اونا رو میخونه؟ کار واجبی داری؟

-آره .راستش  این نامه استعفا رو میخوام بدم بهش.

– استعفا! واسه چی؟!! مگه چی شده؟

– بابا بریدم دیگه٬ نمیتونم ٬ اینهمه کار  که رو سر یک نفر نمی ریزن٬ من بدبخت با این سن و سال و این بالهای آرتروزی  چه گناهی کردم که روزی باید چند بار هفت تا آسمون رو  برم پایین و برگردم. نمیشه که!  انصاف هم خوب چیزیه

– خوب سخت نگیر٬ هر کسی یه کاری داره !حالا کار تو اینه. عوضش اجر و قرب و ابهت داری.همه ازت حساب می برن.

– بععله.همه هم وقتی میخوان قیافه وحشتناک و ترسناک مثال بزنن میگن شبیه منه.  میخوان بگن یارو خیلی وحشتناکه میگن موی  منو داره ! اون یکی ها رو نیگا کن. اسی رو ببین  که هر روز شیپورش رو به بهانه تمرین بر می داره میره یک گوشه. که چی؟ قراره یه بار تو کل عمرش شیپور بزنه . اون یکی هم اسمش رو عوض کرده شده مایک!    اکثر  مواقع نشسته با حوری ها و  پری ها گپ می زنه یا زیر سایه درخت توبا ولو شده  .رافی هم وقت سر برج و موقع حقوق پیداش میشه ٬  تو هم که بازنشسته شدی و هر از  گاهی به کارهای دفتری اینجا می رسی. من می مونم و  اینهمه موکل که باید به کار همشون برسم. هی هر روز هم بیشتر میشن. تو همین پنجاه شصت سال رفتن بالای هفت میلیارد بعد من یک تنه…….

ـ خیلی توپت پره بابا ٬ یک کم آروم باش ! سخت نگیر

-صدات از جای گرم میاد ها.  همین دیروز کلی راه رو کوبیدم رفتم پیش یه پیرزن ژاپنی که نوبتش بود. مگه تحویل می داد. از صبح تا ظهر ما رو منتر خودش کرد. بازم صد رحمت به این خاورمیانه ای ها . کار مارو راحت کردن. یک بمب می ترکه ٬یکهو میرم صدتا دویست تا تحویل می گیرم. علافی اش خیلی کمتره.  من رفتم ٬ نامه من یادت نره بهش بدی!

– حالا کجا با این عجله؟ گفتم برات شیر وعسل بیارن

–  تو هم دلت خوشه مگه مثل شما ها بیکارم ٬ همین الان یه پیامک گرفتم . تو غزه بمباران شده ٬ یه شصت و هفتاد تایی باید تحویل بگیرم . برم به کارم برسم……………..

 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!