(دانشجو در ايران: دو آرمان، دو فرياد (قسمت دوم

دانشجو در ايران: دو آرمان، دو فرياد

تولید: IranVNC

دی 1387، دسامبر 2008

شعارهای دانشجويان:

“جمهوری اسلامی، اين آخرين پيام است، جنبش دانشجوئی آماده قيام است”

“توپ، تانک، بسيجی، ديگر اثر ندارد”

“مرگ بر ديکتاتور”

مهديه گلرو:

“همه همکلاسی‌های عزيزم، از همه دانشگاه‌های ايران: خيلی خوشحالم که
امروز تونستم کنار شما باشم. وقتی سه شنبه شب، بعد از يک هفته زندان – فقط
يک هفته، من خجالت می‌کشم بگم يک هفته، چون بسياری از همکلاسی‌های من
هستند، تو همين جمع، که حتی يک سال دوری از درس و تحصيل و خانواده را تحمل
کرده‌اند. عرق شرم می‌شينه روی پيشونيم وقتی می‌گم يک هفته. ولی خوشحالم
از اينکه زود آزاد شدم، به خاطر ا… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!