خاتمی حضوری معیوب در سیکل غیر دموکراتیک

بالاخره خاتمی دقایقی پیش به عنوان نامزد ریاست جمهوری اعلام حضور کرد.

بدون اینکه وارد خصوصیات خاتمی شویم باید گفت خاتمی در یک سیستم عمل میکند و در مقایسه نه چندان واقعی ، اوبامای نظام سرمایه داری و سیاسی قدرتمند ولی بسیار فاسد آمریکا هست . بنابراین از یک حدی بیشتر از آنچه که بخواهد نیز نمی تواند عمل کند.

هر چند بقول “علما ” در اسلام نیت شرط هست . اگر هم نیت خاتمی خوب باشد در سیاست آنهم سیاست خاورمیانه و انهم در کشوری مانند ایران که روحانیت طبقه ممتاز هست و ولایت فقیه قدرت مطلق، نیت خوب کار ساز نیست .

خاتمی نه می تواند امیر کبیر باشد و نه حتی مهندس بازرگان .

ایران نیاز به سیاستمداری دارد که زود قهر نکند . به مردم تکیه کند و در مواقع ضروری سکوت نکند . خاصیتی که در خاتمی کمتر وجود دارد . شکی نیست که د ردوران خاتمی ، فضای سیاسی ایران بازتر شد ولی نبایداز نظر دور داشت که انتخاب وی در دورانی که بقول ا صلاح طلبان دولتی بویژه مجاهدین انقلاب که از موسسان دستگاههای سرکوب جمهوری اسلامی بوده اند و تا چندی قبل از مدافعان قاطع نظام استبدادی ولایت فقیه و معتقدیت به خذف فیزیکی رقبا و دگر اندیشان بوده اند، از حمله آمریکا به ایران جلوگیری کرد ، نمی توان عوامل خارجی را در این انتصاب هوشیارانه ولایت فقیه نادیده گرفت . رئیس جمهور آیند ه ایران بستگی به رویکرد آمریکا در قبال ایران دارد . سیاست تند روانه ، انتخاب مجدد احمدی نژاد ، سیاست ملایم تر آمریکا ، انتخاب خاتمی که برای غرب مطلوب تر هست ، و در سیاست تشدید تحریم اقتصادی ، میر حسین موسوی که با سیاست های کنترل بیشتر دولتی ، یک تهدید به نظام اقتصاد بازار آزاد خواهد بود . گزینه خاتمی ، با توجه به حمایت رفسنجانی از وی و سابقه حمایت خاتمی از عمود ولایت فقیه ، گزینه برتر جناحهای اصلی نظام خواهد بود . حضور خاتمی ، میر حسین و کروبی از نسل اول دوران حاکمیت جمهوری اسلامی قبل از هرچیزنشانگر این است که این جماعت تصور می کنند قهرمانانی هستند که قرار است مانند سوپر من ، ایران را از دست احمدی نژاد نجات بدهند . هر چند کسانی مانند خاتمی بارها و بارها تاکید کرده بود که مردم نیاز به قهرمان ندارند. در هر حال ، نظامی که نتوانسته است چهره های جوان تر ی را به صحنه بیاورد نشان از بحران ها ی جدی آینده سازی و جانشین سازی و پشتوانه مردمی و مشروعیت دارد .

شکی نیست که دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد و حضور وی در دورترین نقاط ایران و تشکیل هیئت دولت در استانها ، و در دسترس بودن رئیس جمهوری برای عامه مردم در سفرهای استانی و نامه نگاری ها مردم به وی ، کار را برای رئیس جمهوری بعدی بسیار سخت تر خواهد کرد .

و همچنین در یک رای گیری مدیریت نشده ، آرای این مناطق خطر جدی برای آرای خاتمی خواهد بود که رای بسیاری از دانشجویان ، طبقات متوسط را از دست داده است . احمدی نژاد آخرین گزینه ناچاری سیستم خواهد بود زیرا وی ریشه جدی در جناحهای قدرت حاکم را ندارد و باضافه شهرت وی در جهان بویژه جهان سومی ها و مسلمانان و نیز اعتقاد وی به ظهور امام زمان یعنی کم رنگ بودن نایب امام زمان – ولی فقیه – خامنه ای – هست . هیچ سیاستمداری چه برسد به اخوند سیاستمدار اجازه بدهد کسی مانند احمدی نژاد نقش وی را کم رنگ کند .

جدی در اینکه چه کسی در ایران رئیس جمهورمی شود نخواهد داشت وقتی که 40 % منابغ مالی کشور در کنترل و بدون حسابرسی ولی فقیه هست و شورای نگهبان منتصب ولی فقیه ، وظیفه غربیل کردن غیر خودی ها را دارد .همان گونه که خاتمی می گوید نکته دوم اينكه اين حضور، جا را براي هيچ كس و هيچ جرياني تنگ نمي كند، راه باز است و حضور و شور مردم بسيار مهم. معتقدم حضور افراد با سلايق مختلف مي تواند زمينه را پرشور كند و جا براي هيچكس تنگ نيست و اميدوارم اين حضور و حضورهاي ديگر زمينه حضور حداكثري مردم در عرصه باشد و هر چه باشد خير است. فارس مهم این نیست که چه کسی رئیس جمهور شود مهم این است که بار دیگر تعداد بیشتری را برای ثبت در کتا ب ها ، چانه زنی با غرب و بر سر منتقدان و دگر اندیشان کوبیدن ، پای صندوقهای رای بیاورند . تحریم یا شرکت هم به تنهائی نقشی نخواهد داشت . وظیفه آگاهی رسانی به مردم را فراموش نکنیم و بعد از 30 سال سیاست بازی ، بازهم بازی سیاسی نخوریم و سرباز پیاده نشویم . بدون گرفتن امتیاز سیاسی برای مردم ، هیزم گرمی بازار انتخابات نشوید. مردم سیاه لشگر این انتخابات هستند . تمامی کاندیداها ، کم و بیش یک عذر خواهی به مردم ایران برای نقش داشتن در ادامه جنگ و کشته و زخمی شدن هزاران ایرانی و عراقی و نیز سرکوب سیاه دهه 60 دگر اندیشان که هیچگاه در خوب بودن ان تردید نکرده اند ، بدهکارند. این دو اصل مرزبندی بین نیروها ی مردمی و حکومتی هست

www.kanoun-e-bayan.blogspot.com

سعید سلطانپور-تورنتو

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!