محمد خاتمي نامزدي خود را براي انتخابات آتي رياست جمهوري اعلام کرد

به گزارش خبرنگار سياسي ايرنا، خاتمي يکشنبه شب پس از افتتاح سايت مجمع روحانيون مبارز ، در گفت و گو با خبرنگاران تصريح کرد: با جديت حضور خود در انتخابات را اعلام مي کنم.
خاتمي با بيان اينکه برخي پيش از اين مي‌گفتند که بنده براي حضور در انتخابات ترديد دارم، گفت: ترديد من براي چگونگي حضور در عرصه بود و مگر مي‌شود کسي به فکر سرنوشت ملت ايران باشد و در پديده مهم انتخابات و شرکت در آن ترديد داشته باشد.
وي گفت: ما دل بسته به اين کشوريم و عزمت روزافزون ملت را مي‌خواهيم.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!