عبادی: مذاکرات بين ايران و آمريکا بايد در راستای حقوق بشر هم باشد

طی يک سخنرانی در واشنگتن در روز ۱٤ بهمن ماه، ۲ فوريه ۲٠٠۹، شيرين عبادی، برنده جايزه صلح نوبل سال ۲٠٠٣ گفت اختلافات سياسی بين ايران و آمريکا در يک مذاکره مستقيم «بدون پيش شرط» قابل حل هستند، ولی گفت مذاکرات بايد نه تنها درباره مسئله هسته‌ای ايران، بلکه همچنين «در راستای اعتلای حقوق بشر» نيز باشد.  «مذاکرات تنها نبايستی ناظر به مسئله انرژی هسته‌ای باشد.  در راستای اعتلای حقوق بشر هم بايد باشد… مذاکرات بايد بايستی به نفع مردم هر دو کشور باشد و نه فقط به نفع گروه يا چند کمپانی از دو کشور.»به عقيده عبادی که در انستيتوی کارنگی برای صلح مذاکرات بايد … >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!