اینجا رادیو اسرائیل است٬ صدای ما را از دفتر تحکیم می شنوید

کیهان: «اینجا رادیو اسرائیل است٬ صدای ما را از دفتر تحکیم می شنوید»

رامتین فرزاد در وبلاگش که «آغوش باز زمین» نام دارد، یکی از تبعات بحران غزه را تعطیلی یکی از روزنامه های اصلاح طلب می داند که به درج بیانیه ای در مورد «تقصیرات حماس و کمک ایران به این جنبش» مبادرت ورزیده بود؛ او از بیکار شدن گروهی دیگر از روزنامه نگاران نیز، اظهار تاسف کرد و نوشت:

«… یک روزنامه ای بوده که هر چی می نوشته اتفاق می افتاده. امروز کیهان در ستون خبر ویژه تیتر زده که اینجا رادیو اسرائیل است٬ صدای ما را از دفتر تحکیم می شنوید” در متن خبر به روزنامه کارگزاران نسبت به درج بیانیه تحکیم وحدت در مورد وقایع غزه حمله شده. بعد خبری منتشر شد که روزنامه کارگزاران توقیف شد… برای دوستان و همکاران بیکار شده ام عمیقا متاسفم»

چهارشنبه ۱۱ دی ١٣۸۷- 31 دسامبر 2008

«حماس در خدمت غزه است یا غزه در خدمت حماس»

نویسنده وبلاگ «شراره های آتش در بهار»، که دانشجوی مقیم آلمان است، با اشاره به بحران پیش آمده در باریکه غزه در غرب اسرائیل، نیم نگاهی دارد به نظر تعدادی از همکلاسی های فلسطینی خود پیرامون این بحران و به عملکرد حماس :

«…یکروز که دختر فلسطینی کنارم نشسته بود قرار بود راجع به اوقات فراغت در کشورمان بنویسیم دختر فلسطینی چقدر از تفریحات فوق برنامه از لب دریا از دوستان اسرائیلی مهربان نوشته بود و چقدر به اسرائیل کشور زیبایش اظهار علاقه کرده بود همین مسئله باعث شد متنهای ان دو نفر فلسطینی

دیگر را هم بگیرم و بخوانم وقتی متنهای انها را خواندم گریه ام گرفت برای تمام دروغهایی که در ایران به مردم تحویل میدهند از اوقات فراغتشان معلوم بود عده کمی به حرفه مقدس سنگ پرانی و حملات انتحاری مشغولند …»

سه شنبه ۱۰ دی ١٣۸۷- 30 دسامبر 2008

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!