سفری به دیروز

ای کودک قشنگ اشک تو نبیند مادر
قوی باش پدر در زندان نماند تا آخر
هر لحظه که دل برای پدر گیر می شود 
امید آور که او با تو پیر می شود

ای زن زیبا ای درخشان آنان که توهین به انسان می کنند
ایمان و افکار را محکوم و در زندان می کنند
نمی دانند آنان که خنده و عشق در فال توست
گوشان که نبرد در راه آزادی مال توست

ای مرد جذاب جوان افسرده مباش
ای دوست مقاوم و پاینده باش
شفا خواهی داد حرفه ات کامل خواهد شد
طنز و رحم تو پسندیده هر عاقل خواهد شد

مادر مهربان و گرامی دیر است و گریانی در غم فرزند
ترس او ریخت رزمید ورهی  شد از درد
بخشا این مردم که چه سرد است تبریک بعد از تسلیت 
آید آنروز که خلق نامیزند اسف را با تهنیت

ای عزیز دوست عشق تو هست از همه قوی ترین 
تو دلیری قامت تو هست از همه عمودی ترین
حرفهایم همه شرمنده اند آخر من چه گویم 
تنها توانم شب خوش به تو گویم گریم و گویم گریم و گویم

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!