ما به جان مشتاق دردیم…

هفت تن معصوم از روسای بهاییان ایران که موسوم به ” یاران ایران” می‌‌باشند، رسالتشان اساسی‌ است و روحانی نه سیاسی و جسمانی اینان و جمیع بهائیان ایران مامور از ” خدای اسرائیل” اند نه جاسوس از برای اسرائیل. ایشان معصومان زمان و دورانند نه مزدوران.

شعر ساده و زیبا و آزاده و بی‌ ریأ پدرخانم  فریبا کمال آبادی، یکی‌ از این هفت تن که به تاریخ ۶۲/۵/۳۰ سروده شده بیانگر حالات پاک و نماینگر ذات تابناک ایشان است.

ما  به جان مشتاق دردیم

ما به سر جز عشق پاک طلعت ابهی نداریم
با جهان و خواستارانش سر و سودا نداریم
در دل ما نیست جایی‌ جز برای عشق دلبر
بغض و کین هیچ کائن، حب این دنیا نداریم
بهر درد عشق جانان هیچ دارویی نجوییم
ما به جان مشتاق دردیم، از بلا پروا نداریم
بی‌ سبب ما را ز موج و خشم طوفانها مترسان
آبمان از سر گذشته ، بیمی از دریا نداریم
تهمت جاسوسی و بیگانگی‌ ما را نزیبد
ما جهان خواهیم و این را از کسی‌ حاشا نداریم
ما برادر, یار و یاور با همه خلق جهانیم
در جهان جنگ و جدل با هیچکس اصلا نداریم
فرقه جویی‌ و ظلالت کی‌ بود اندر خور ما
دوستدار جمله خلقیم و شر و غوغا نداریم
هان که ” لا اکره فی‌ الدین” نص قران مبینست
راد مردا بهتر از این جمله‌ای زیبا نداریم
ای دریغ افسوس بر تو سخت پایبند هوایی
ور نه جز عرفان با حق ملجا و ماوی نداریم
پای بند دین و ایمان باش ” حقانی” که هرگز
بهتر و محکمتر این عروة الوثقي نداریم

(از جناب دکتر ولی‌ الله کمال آبادی متخلص به “حقانی”)

***
به امید آزادی یاران عزیز ایران و همگی ایرانیان.

مونا

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!