از خلبانهاي ايراني متشكرم

خدمتتون مستحضرهست كه فعلا حبس در خانه هستم.

سر ظهر بود كه اخبار اعلام كرد كه يك بوئينگ هفتصد و سي و هفت كه مال خط هوائي توركيش هوا يولاري بود در هلند سقوط كرد.

تعدادي مردند و تعدادي زخمي و مقداري جون سالم به در بردند.

تا الان كه ساعت دوازده و خرده اي شب به وقت پاريس هست,  خيلي از كانالهاي اخبار مختلفي رو دنبال ميكنم.

چيزي كه برام جالبه اينه كه نيم ساعت پيش يك سيبيل كلفت در كانال سي ان ان خرف ميزد و كلي زير سئوال برد خلبانان ترك رو و تازه مردكه از خلبانان امريكائي تعريف ميكرد و تقصيري به جانب كمپاني بوئينگ ندونست.

توي اين گير و دار بود كه به خودم اومدم و ياد خلبانان ايروني افتادم كه اين بنده خداها چطوري اين هواپيماهاي قديمي رو ميرونند و سقوط نميكنند ؟!

بابا دمشون گرم به خدا!اينها واقعا بايد خلبان نامبر وان باشند كه انقدر وارد و مطمئن به كارشون هستند.

از همين جا دست شما خلبانان ايراني را ميفشارم و به شما هموطنان بزرگوارم افتخار ميكنم.فداي همتون.

اي ايران اي مرز پرگهر

اي خاكت سرچشمه هنر

دور از تو انديشه بدان

پاينده ماني و جاودان

اي دشمن ار تو سنگ خاره اي من آهنم

جان من فداي خاك پاك ميهنم …

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!