بازداشت دانشجویان معترض به دفن جسد در صحن دانشگاه

به گزارش روزآنلاین، بسیجیان و نیروهای شبه نظامی مستقر، از صبح یروز
چندین خیمه در وسط دانشگاه برپا کرده و به توزیع ‏چای و نذری و پخش مداحی
از بلندگوی دانشگاه پرداخته اند.  

. به گزارش روزآنلاین، بسیجیان و نیروهای شبه نظامی مستقر، از صبح
یروز چندین خیمه در وسط دانشگاه برپا کرده و به توزیع ‏چای و نذری و پخش
مداحی از بلندگوی دانشگاه پرداخته اند.

اما در روز تشییع تابوتها، خبرنامه امیرکبیر، از استقرار نیروهای
امنیتی و انتظامی در مقابل تمام ورودی های دانشگاه و از ساعات اولیه روز
خبر داد.

دانشجویان به محض آگاهی از ممنوع الورود شدن تعدادی دیگر از
همکلاسیهایشان تجمع خود را آغاز کردند و با خواندن سرود یار دبستانی و
دادن شعار و حمل پلاکاردهائی، به تحصن … >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!