بهار آمد

 در شهر پراگ فصل ها به موقع میرسن. امروز هم هوا باز شده، آسمان بالاخره بعد از شش ماه خاکستری، آبی شده و پرنده ها جیک جیک می کنن. شش ماه آسمان خاکستری اثر میذاره روی همه. آبجو می خوریم و می گیم “آفتاب در لیوان.”

خونه می شینیم و امسال، سال لپ تاپ و انترنت، به جای نشستن خونه و نقشه های خودکشی های مختلف کشیدن رفتیم توی سایبردنیا! چت کردیم و ایمیل نوشتیم و تی وی لاست نگاه کردیم و شمالوله (YouTube) کشی کردیم و بازی های مختلف با آدمها و صورت کتاب (Facebook) دوستان کردیم و دیشب تا صبح نخوابیدم چون داشتم اسکربل بازی می کردم که یک ساعت پیش با دوستم در لندن چت کردم و میخواستم باش درد دل کنم که چقدر زندگی اینجا داره به هدر میره که یادم آمد دوستم پنج ماه پیش مادر و پدرشو از دست داد و چیزی بش نگفتم و تصمیم گرفتم که دیگه بسه! چه بچه’ ننری هستم!

پا شدم با سگم رفتم پارک. اولن سگم خوشحال شد، اینور و اونور دوید و من هم دیدم که همشهریام با سگشون که معمولن صورت گناهکار به خودشون میگیرن دارن اندکی لبخند میزنن. مهم تر از این آوازهای پرنده های مختلف بود. از هر سو جیک جیک و سوت میامد. پرنده های بزرگ و کوچک درخت ها را پر کرده بودن و آواز پیش درآمد بهار رو میخوندن. یکی از اینها صدای خوشی داشت و دنبالش گشتم. همه’ خاکستری این زمستون طولانی (در ضمن زمستان به زبان چکی میشه “زیما!”) از سرم پاک شده بود. گشتم و گشتم و پیداش کردم. سیاه بود و نوک زرد و داشت با همبالانش هماهنگی می کرد. بیست بار شاید عین هم دو نوت می خوندن بعد یک لحظه ساکت میشدن و یه آهنگ جدید شروع می کردن.

در همان موقع، یک مردی با سه تا سگ سیاه از بغلم رد شد و سگ هایمون که داشتن خوش و بش می کردن من سلام کردم و اجازه خواستم که ازش سئوال کنم. معمولن چکی ها کاری به کار ما خارجی ها ندارن ولی جواب سلاممو داد و اجازه داد سئوال کنم. ازش پرسیدم که این پرنده’ سیاه با نوک زرد که چنان قشنگ می خونه اسمش چیه، گفت “کس.”

یادداشت: برگشتم به کامپیوترم و در لغت نامه’ آن لاین چکی به انگلیسی نگاه کردم و دیدم “کس” به انگلیسی میشه “thrush” یا “black bird،” پرنده’ سیاه خوش صدا با نوک زرد. بعد رفتم لغت نامه’ انگلیسی به فارسی نگاه کردم و دیدم تراش به فارسی باسترک میشه. خود این لغت فارسی هم زیاد معنی خوبی به زبان ترکی نداره.

نتیجه؟ دنیای بیرونی واقعی عادی دست کم از این سایبردنیا نداره ها!

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!