»برای ساعتی یک پوند هم کار میکنیم.«

اخیرا نویسنده‌ای در یکی از روزنامه‌های  امریکا ادعا کرده بود که مهاجران تازه‌وارد مسبب ورشکستگی و تعطیلی روزنامه‌ها در امریکا هستند چون انگلیسی یلد نیستند و روزنامه نمی‌خوانند و اخبارشان را از اینترنت و تلفن راه دور می‌گیرند.

در همان مقاله همچنین ادعا شده بود که علت شکست سیستم آموزشی امریکا که هر سال تعداد زیادی در آن ترک تحصیل می‌کنند بعهده فرزندان مهاجران است چون باز هم انگلیسی بلد نیستند و اصلا در فرهنگ آنها آموزش جایی ندارد.

دنباله این نوشته و مطالب زیر را در مجله ایرانیان برونمرز بخوانید

 

 

 • چرخ و فلک: دور دنیا با ایرانیان
 • خانه بخریم یا نه؟
 • کلاس زبان
 • یک سوزن به خودمان
 • پلاکهای شخصی
 • امریکا بهتر است یا کانادا
 • کار ساعتی یک پوند
 • خودآزمایی قوانین مهاجرت
 • امروز در تاریخ
 • مراسم این هفته
 • نقل قول هفته

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!