احمدی‏نژاد پشت پالیزدار را خالی کرد

ین سوال را خیلی از آقایان علمای قم و مراجع از من پرسیده‌‏اند که علنی
کردن و هتک حرمت مؤمن و به‏خصوص روحانیون، مجوز شرعی داشته است یا نه؟ «یکی از مشوقین ایشان، آقای محمود احمدی‌‏نژاد و یکی دیگر از مشوقین قوی‌‏تر ایشان، داوود احمدی‏نژاد بوده که حتا می‌‏گفته است در دولت مصوبه‏ای تصویب خواهیم کرد تا از تو حمایت کنیم. نمایند‏گان مجلس نیز، مثل آقای دکتر کامران، خانم آجرلو و… همه می‌خواسته‏‌اند که این مطالب منتشر شود و او را به این کار تشویق می‏‌کرده‌‏اند. خانم آجرلو در انتخاباتش،تریبون دست وی می‏داده.»آن‏ها می‏خواستند او را هول بدهند. این بنده‏ی خدا هم رفته و آن سخنرانی را کرده است.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!