دریا دادور در تورنتو

سالن »مرکز هنرهای تورنتو« در نورث‌یورک که یکی از محلات ایرانی‌نشین این شهر است مملو از علاقمندانی بود که برای دومین بار دریا دادور را در تورنتو می‌دیدند. وقتی همه چشمها در انتظار او به دری که  نوازندگان از آن به  روی صحنه آمدند دوخته شده بود، صدای  مخملین او که از پشت سر حاضران شنیده شد همه را غافلگیر کرد.

ادامه این مطلب و مطالب زیر را در شماره جدید مجله ایرانیان برونمرز بخوانید:

* چرخ و فلک: دور دنیا با ایرانیان
*
همه »ایرونی « هستیم
*
کلاس زبان
*
یک جوالدوز به دیگران
*
قرعه کشی ویزای کار
*
اخبار مهاجرت

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!