اميدرضا ميرصيافی روزنامه نگار و وبلاگ نويس در زندان جان باخت

اميدرضا ميرصيافی، وبلاگ‌نويس و روزنامه‌نگار صبح امروز در زندان اوين فوت نمود.اين وبلاگ نويس زندانی که از ماه گذشته برای تحمل دو سال و نيم زندان ايام محکوميت خود، راهی زندان اوين شده بود؛ صبح امروز به دليل فشار روانی و عدم دريافت کمکهای پزشکی مورد نياز با توجه به شرايط وخيم روحی خود راهی بهداری زندان شد، نامبرده ساعتی پيش جان خود را در زندان اوين از دست داد تا پرونده مرگهای مشکوک زندانيان تا آخرين روزهای سال ۱۳۸۷ نيز ادامه يابد. اميدرضا ميرصيافی وبلاگ‌نويس، روزنامه‌نگار و فعال فرهنگی بود که به خاطر درج عقايدش در وبلاگ به اتهامات توهين به مقامات و تبليغ عليه نظام به دو سال و نيم زندان محکوم شده بود، وی پروندهی مفتوح ديگری در دادگاه عمومی استان تهران مبنی بر توهين به مقدسات را داشت که تاريخ برگزاری آن ارديبهشت ماه سال آينده اعلام گشته بود.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!