جنگ و دعوای بی حاصل.

برای این دو روز زندگی اینهمه جنگ و جدل و اینهمه گروه بندیها و طبقه بندی ها و گرفتاریها به نفع چه کسی میتواند باشد.  عوض اینکار ها  به علم و دانش و بیش و خرد بپردازید. بگذارید هر کس محبوب خیالی خود را هر طور که دوست دارد پرستش کند.  چرا میخواهید محبوب خیالی خود را به دیگران زو ر چپان کنید.  برچسب به دیگران زدن و هو کردن دیگران چه دردی را دوا میکند.   مگر اینهمه کشت و کشتار ها به نام دین هنوز کافی نیست که شمشیر ها را برای یک جنگ دیگر تیز میکنند.    به ندای مولوی گوش فرا دهید که گفت که ای بی خبران کجایید  کجایید     بیایید  بیایید محبوب در اینجا است بیایید.    بیایید.   این خدای نادیده   و توانمند احتیاج به کشت و کشتار شما ها برای دین خودش ندارد.  یهودی میگوید که مسیح دروغ است و میسحیان اشتباه میکنند .   مسیحی ها میگویند که مسلمانان و محمد دروغ است و آنان در راه اشتباه و در راه شیطان قدم میگذارند.  مسلمانان هم بنوبه خود همدیگر را قبول ندارند و هر مذهب و فرقه ای میگوید که من راست هستم و دیگران در اشتباه.   و بعضی از مسلمانان هم میگویند که باب دروغ است و دین قلابی دارد و بهمین ترتیب بابی ها و مسلمانان هم میگویند ما درست میگوییم و لی بهاییان دروغ میگویند.    بهمین ترتیب  گروه های سیاسی هم همدیگر را نفی میکنند و هیچ نوع تبادل افکار و یا گفتگویی در بین نیست..

من یک باربه خاطر داشتن فامیل بهایی  نیز بعنوان بهایی مورد غارت و گرفتاری توسط مثلا دوست مسلمان واقع شدم.  بعد هم باز بعنوان مسلمان این بار تروریست دوباره در آمریکا مورد بی مهری و ظلم واقع شدم.    و بالاخره به عنوان ایرانی خاور میانه ای مورد ظلم جدید قرار گرفتم.  

اکنون هم بحای دوستی و برادری و همکاری هنوز هم همان جنگ و دعوای سابق بر پاست .   اگر درست دقت کنید میبینید که یک میلیارد مسیحیان از نظر یهودیان دین قلابی دارند.   و یک میلیارد مسلمانان از نظر مسیحیان در راه اشتباه هستند.  و ….بقیه هم که بی دین و کافر هستند   پس چه کسی راست میگوید.   آیا کشته شدن صد ها میلیون انسان بنام دین هنوز هم کافی نیست که تفرقه بیاندازان هنوز هم در تلاش هستند که برای بازار یابی اسلحه های خود و مواد منفجره و مخدره خود قربانی های بیشتری بگیرند و این بار افراد عامی را نشانه رفته اند. 

درخت تو گر بار دانش بگیرد  بزیر آوری چرخ نیلوفری را.  گمراه کردن جوانان و قربانی کردن آنان  کاری شرافتمندانه نیست.   شست و شوی مغزی جوانان و ایجاد حس نفرت در آنان نیز کاری جوانمردانه  و انسانی نیست.   اگر واقعا طالب نیکی و خوبی هستید  به جوانان علم و دانش آموزش دهید و بگذارید که آنان در علم  و دانش و بینش و  ورزش و انسانیت پیشرو باشند  نه در جنگ و نفرت و آدم کشی و قتل و غارت.   برچسب های خود را بکنید  و همه را بعنوان انسان بنگرید. 

تفتیش عقاید را کنار بگذارید و به دیگران نیز امکان دفاع بدهید.  محبوت شما اگر خوب است آنرا به دیگران تحمیل نکیند.  دین و ملیت و نژار را سبب  گرفتاری و کشت و کشتار نکنید.   بگذارید که مردم در این دو روز زندگی در رفاه و آسایش بسر برند و نه در جنگ و بمباران ها.  آی سران دنیا خودخواهی و مال پرستی را کنار بگذارید و برای رفاه مردم محروم اقدام کنید و نه اینکه آنان را غارت نمایید.   که بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند.  درخت دوستی بر نشان که ثمر پر بها  دارد   نهال دشمنی برکن که رنج بیشمار آرد.    من سه سهم خود در این کار اقدام کرده ام.  ویک مدرسه شبانه روزی با امکانات کارو فعالیت در اورلاندو باز نموده ام و تا بحال نیز زیان آنرا پرداخته ام. 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!