فرا رسیدن نوروز و پایان ایام روزه بهائیان

در آیین بهائی، ایام روزه، و یا صیام، که ۱۹ روز میباشد، با چشن نوروز خاتمه میابد.  هماهنگ بودن این جشن با نوروز خجسته و باستانی نشانه تقدس این سر‌زمین در این آیین میباشد.

پیروان آیین بهائی، که به نمایندگی از جامعه بشری، از همه ملیت‌ها و فرهنگها تشکیل شده‌اند، فرا رسیدن نوروز را با سرور و مطابق با رسوم محلی خود جشن میگیرند. این تنوع در بزرگداشت چنین روزی نشانه اصل “وحدت در کثرت” در جوامع بهائی میباشد.

همانطوری که نهادهای مختلف بیرون مرزی تلاش دارند که نوروز باستانی و تمام رسوم زیبا و مخصوص به خود را به جامعه میزبان خود معرفی‌ کنند، بهائیان دنیا نیز به نوبه خود در این امر کوشا هستند که “وحدت عالم انسانی‌” را از طریق این جشن دیرینه ایرانیان، به تمام جهانیان ارائه دهند.

سال نو را به تمام دوستان و مسئولین این سایت تبریک میگویم.

“همه بار یک داریم و برگ یک شاخسار”

البرز

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!