نوروز در آسیا ی میانه

با آرزوی نوروزی خجسته و سالی‌ سرشار از شادی و تندرستی برای همه .

نوروز را نه تنها در ایران و افغانستان و تاجیکستان و آذربایجان و کردستان، که در ترکمنستان، اوزبکستان، قرقیزستان، قزاقستان و حتی ترکستان شرقی که همان ایالت سینگ کیانگ چین باشد نیز گرامی‌ داشته و جشن میگیرند.  روز آغازین فروردین، در همه کشورهایی که نام بردم تعطیل رسمی‌ است.

 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!