‘یک فراری از ایران برنامه اتمی سوریه را فاش کرد’

“با این حال بزرگترین شگفتی، این حرف او بود که ایران یک پروژه مخفیانه اتمی سوریه و کره شمالی را از نظر مالی تامین می کند. هیچ کس در صحنه اطلاعاتی آمریکا چیزی در این باره نشنیده بود. و اسرائیلی هایی که فورا از آن آگاه شدند اصلا چیزی در این باره نمی دانستند.”

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!