آیا نویسندگان و هنرمندان فقط بایست برای عیش ونوش و سرگرمی کار کنند؟

ترا بخدا مرا رهنمایی کن که هیچ چیز به ذهن من نمیرسد؟

من راهنماییت میکنم …. ببین آقای محترم، اینجا گروه خیام است … حکیم عمر بن ابراهیم نیشابوری ملقب به غیاث الدین و معروف به خیام …. ایشان شاعر، منجم ، ریاضی دان و … همه چیز بود! بجز اهل سیاست

این مطالبی که شما اینجا پست میکنید هیچ ربطی به موضوع گروه ندارد
لطفا در گروه مربوط به سیاست عضو شویذ و بحث نمائید

دوست گرانبها فرق بین خیام و دیگران این است که راهنمایی میکند که ما دو روزه زندگی را صرف جنگ و جدل ننماییم. مقصودش این است که انسان باشیم و بهم و به دانش کمک کنیم. اگر ما بیسواد و یا کم سواد باشیم چطور میتوانیم اشعار خیام را درک کنیم. آنچه خیام با شعر زیبایش سروده است من سعی کرده ام که عمل کنم و مردم را به دوستی و مودت و درستکاری دعوت کنم. آیا این درست است که ما مثلا شعر خیام بخوانیم و دیگران را نابود کنیم. آیا فکر میکنید که نظر خیام فقط باده گساری و شهوت رانی بوده است. نه وی عشق به زیبایی و بشریت داشته است و میخواسته است که مردم با فهم و شعور شوند و اینکار ممکن نیست مگر با داشتن تحصیلات و خرد. شعر و ریاضی اگر در دست یک مشت آدم قسی و بی تفاوت باشد که فقط شعر بخوانند و به آن عمل نکنند بچه درد میخورد درست مثل کسی که نماز بخواند و روزه بگیرد و قرآن بخواند و دزدی بکند و فحشا انجام دهد و آدمکشی بکند. و بگوید این به آن چه ربطی دارد. علم بی عمل مثل درخت بی ثمر است. من نباید خیام بخوانم و ریاضی بدانم و به آدم کشی ها اهمیت ندهم و به دزدیها و گرسنگی ها و فحشا و معتاد شدن مردم به اعتنا و بی تفاوت باشم. آیا به نظر شما این خیام خوانی بدرد میخورد. مثل کسی که بیک شاهکار ادبی و نقاشی فقط به چشم اینکه چند میارزد نگاه کن تمامی شعرا و دانشمندان و فلاسفه و دیگران و حتی پیامبران برای اینکار آمده اند تا بشر در صلح و دوستی زندگی کند و در رفاه و آسایش و همکاری بسر برد نه در جنگ و فساد و دروغ و ناسزا و دزدی و هیزی و بدی. متاسفانه سیستم حاکم بر دنیا به بی تفاوت کردن مردم علاقه وسیعی دارد و برای اینکه بتواند بر جهان حکومت کند شرکتهای عظیم با سرمایه های بی پایان خود و داشتن وسایل ارتباط جمعی و دانشمندان خود فروخته و اهریمن صفت برای از بین بردن دوستی و اتحاد سرمایه گذاریهای انبوه کرده اند و اشخاص طماع و دزد را مقامهای بلند میدهند که در اخبتارشان باشند. و از سیاست تفرقه بیانداز و حکومت کن و خاموش کن و بی تفاوت کن سو استفاده میکنند. و میخواهد مردم در جهالت غوطه ور باشند تا کاری بکار آنان نداشته باشند. و آنان بتوانند با خیال راحت مواد مخدر و مواد منفجره خود را با قیمت های سرسام آور بفروش برسانند. د یگران هم شعر بخوانند و بخوابند نه اینکه به فلسفه اشعار عمل کنند. آیا فکر میکنید که منظور خیام بد مستی عرق خوری و بی تفاوتی فاحشه گری و بی انصافی و لاابالی گری بوده است. که نبوده منظور وی عشق های پاک آسمانی خدمت به همنوع و حریص نبودن و خوب بودن بوده است. حتی شاعران دیگر هم همین روش را دراشته اند می بخور منبر بسوزان مردم آزاری مکن. نه اینکه واقعا برو عرق خور شو و منبر را هم آتش بزن بلکه اینکه حتی مردم آزاری از سوزاندن منبر هم بد تر است. نکن نکن. یا درخت تو گر بار دانش بگیرد بزیر آوری چرخ نیلو فری را. باز نه اینکه این شعر را بخوان و دراز بکش و هی شعر بخوان و عمل نکن. شعر ها راهنمای زندگی است و انسان بایست به آنان عمل کند و نه اینکه شعر بخواند و فقط بخواند و بخوابد. امیر. .

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!