نوروز در آغاز پائیز

نوروز در آغاز فصل بهار و برای ما مظهر نو شدن و تولد دوباره طبیعت است. ولی برای ایرانیانی که در نیمکره جنوبی و کشورهایی مانند استرالیا و زلاندنو زندگی می‌کنند نوروزی که مصادف با شروع فصل پائیز است چه حس و حالی دارد و چقدر با نوروز بهاری متفاوت است؟

جواب این سوال و بسیاری مطالب دیگر را در شماره این هفته مجله ایرانیان برونمرز بخوانید:

· بیهودگی فهرستهای پرطرفدارها

· از دانش آموز فیلمساز تا کارگردان پرآوازه

· نوروز در نیمکره جنوبی

· کانادا و مشکل ویزای دیدار والدین

· ایرانیان در اسپانیا

· مصاحبه با نگین فرساد

· پاپ و جنجال بر سر کاندوم

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!