Blog

نوروز در آغاز پائیز

نوروز در آغاز فصل بهار و برای ما مظهر نو شدن و تولد دوباره طبیعت است. ولی برای ایرانیانی که در نیمکره جنوبی و کشورهایی

Read More »

The outsiders

Why is Iran importing 30,000 tons of asbestos a year? Do they not know how toxic this substance is? What is it being used for?

Read More »

داستان زندگی

هنگامی که در یک دبیرستان آلمان تدریس میکردم . یک روز یک دختر نیمه آلمانی و نیمه خارجی انگشت دستش را بلند کرد و گفت

Read More »