در هیبت ققنوس

 من همان گنجشک کوچکم

 که به عشق دیدار تو

خویش را به شیشه پنجره اتاق میزند.

یا آن چکاوکی که

 مردن در دستان تو را

با کوچ هم بالانش طاق میزند

من بی‌ درنگ آن پروانه‌ای شدم

که در حسرت نگاه تو

خویش را به شعله چراغ میزند.

ما در هیبت سیمرغ تو را میجوییم …

.ما در هیبت ققنوس تو را می‌‌یابیم

و بدان این خود سوزی

طعنه به شبنم گلهای باغ میزند

.

  مارچ ۲۰۰۹

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!