سیزده بدر!

لطفاٌنیت کنید ودر ذهن خود سبزه رو یه کوچولو گره  بزنید !!!

استاد  شهریار میگه؛
سیزده را همه عالم به در امروز ز شهر
من خود ان سیزدهم کز همه عالم بدرم.

~~~~~~~~~~~~~~

 و این هم شعری برای عزیزانی که هوای وطن دارنند.

سیزده بدر !

سبز بادا! سبز  سبز، جشن ِ بَد َر

عشق بادا ! هر سرای، هر انجمن، در هر مقر

ای رفیقان! در دیار ِ یار، کنید سیزده بَد َر

یادی از غربت نشینان را، در آن دشت و دمن آرید نظر

سبز بادا! سیزده ِ سبز ِ سرور

در گل و باغ و چمن، ایام را قدری مرور

ای دلا! ای جان ِ ما! ای روز ِ سبز! باغ ِ جوان

حسرت ِ دیدار را بر ما گشا!

***************

متاسفانه اسم سراینده را نمیدانم.

این هم سیزده بدر اینترنتی!

روزگار بر شماخوش باد.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!